2020 Yılı Kasım Dönemi İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası Sonucu
02 Aralık 2020