Tarihçe
08 Kasım 2023

1. TARİHÇESİ

- 25.04.2002 tarihinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi (20 yataklı) ve genel dal hastanesi hizmetlerinde (30 yatak) kullanılmak üzere 50 yatak kapasitesi ile hizmete açılmıştır.

- Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 02.07.2010 tarih ve 2010/50 sayılı genelgesi ile 2011 yılında 25 yatak kapasiteli hastane olarak yeniden belirlenmiştir.

- 663 Sayılı kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı yeniden yapılanma gereği hastanemiz, Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı olarak hizmet vermiştir.

- 01.02.2016 tarihi itibarı ile hastanemiz, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı olarak Mucur Ek Hizmet Binası adı altında hizmet vermekte iken 01.09.2020 tarihinde Mucur Devlet Hastanesi olarak hizmet vermektedir.
- 09.04.2023 tarihi itibariyle yeni hastane binasına taşınmış bulunmaktadır. 

2. FİZİKİ YAPISI
-
Yenice mahallesi 778 ada 9 parselde bulunan taşınmaz; Bodrum Katta Eczane, Evde Sağlık, Ayniyat Depolar, Sunucu Odası, Morg, Mahkum Odası, İmam Odası, Yavaş Akım Odası, Zemin katında Poliklinik, Laboratuvar, Diyaliz, Röntgen, Acil Servis, 1.Katta Yataklı Servis, Ameliyathane, 2.Katta İdari Birimler, Başhekimlik, Yemekhane, Eğitim ve Toplantı Odaları, Mescit olmak üzere toplam 4 kattan ibarettir. 

- 25 yatak kapasiteli olup, 16 hasta odası mevcuttur. 7 hasta odası tek kişilik, 9 hasta odası çift kişiliktir. Diyaliz ünitesi, 4 + 1 diyaliz cihazı ile hizmet vermektedir.