İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
07 Temmuz 2021

Veli Koç.jpg
Veli KOÇ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Eğitim Durumu : Mucur Lisesi
Ordu Sağlık Yüksek Okulu
Doğum Yeri ve Tarihi : Mucur/ 1989
Çalıştığı Kurum : Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi
Ordu Kumru Devlet Hastanesi
Halen devam etmekte olan Mucur Devlet Hastanesi