Hizmet İçi Eğitim Dökümanları
08 Mart 2022

1-Hasta hakları güvenliği ve hasta mahremiyeti.pdf
2-Bilgi Güvenliği.pdf
3-Çalışan Hakları ve Güvenliği.pdf
4-El hijyeni.pdf
5-Tıbbi Atık.pdf
6-Hasta Kimliğinin Doğrulanması.pdf
7-Güvenli Cerrahi Uygulamalar.pdf
8-Kişiler Arası İletişim Empati Tükenmişlik Sendromu.pdf
9-Yangın ve Yangın Tüplerinin Kullanımı.pdf
10-Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması.pdf
11-Mobbing.pdf
12-Sözel Order Uygulaması.pdf
13-Hasta Transferi ve Güvenliği.pdf
14-Hastaların Düşme Riskinin Değerlendirilmesi.pdf
15-Anne Sütü.pdf
16-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği.pdf
17-Advers Etki ve Akılcı İlaç Kullanımı.ppt
18-istenmeyen olay bildirim sistemi.pdf
3.PERSONEL UYUM EĞİTİMLERİ

Kuruma yeni başlayan tüm çalışanlarımız aşağıdaki  konularda genel uyum eğitim videosu izleyerek eğitim almaktadır. Genel uyum eğitim videosunun sınavı ilgili tarihteki oryantasyon eğitiminde yapılmaktadır.ayrıca yeni başlayan tüm calışanlarımız Bilgi İşlem Birimi,ve İş Sağlığı Güvenliği Birimine giderek ilgili alanlarda eğitim almaktadır.

3.1 KURUM YAPISI VE İŞLEYİŞİ, KURUM TANITIMI,İLETİŞİM

3.2 ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ

Bu birimde asgari; Enfeksiyon Kontrol Önlemleri, Hastane Enfeksiyonları, El Hijyeni,Atık Yönetimi, İzolasyon Önlemleri, Hastanede kullanılan dezenfektanlar ve kullanım alanları hakkında bilgilendirme yapılır.

3.3 BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

Bu birimde asgari; Personel Kimlik Kartı verilmesi ve kullanımı, Kullanıcı kodu alınması ve eğitimi, Poliklinik ve servis modülünün alınması, SUT sevk süreci işleyişi konularında bilgilendirme yapılır.

3.4 KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Bu birimde asgari; Hizmet Kalite Standartları, Dokümantasyon yönetimi, Kalite Politikamız, Kalite İntranetinin kullanılması, Acil durum kodları, Güvenlik raporlama sistemi, Uygunsuzluk bildirimleri hakkında bilgilendirme yapılır.

3.5 SİVİL SAVUNMA

Bu birimde asgari; Afetlerde Sağlık Hizmetleri, Yangın söndürücü kullanımı, Hastane acil çıkışları hakkında bilgilendirme yapılır.

3.6  HASTA İLETİŞİM BİRİMİ

Bu birimde asgari; Hasta hakları ve sorumlulukları, birimin işleyişi hakkında bilgi verilir.

3.7 ÇALIŞAN HAKLARI BİRİMİ

 Bu birimde asgari; çalışan hakları genelgesi, beyaz kod ve birimin işleyişi hakkında bilgi verilir.

3.8 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

Bu birimde asgari; İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili mevzuatlar, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve genel kültürü, Biriminin tanıtılması ve işleyişi hakkında bilgi verilir.

3.9 BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ

Bu birimde asgari; Bölüm Yönetici ve çalışanları ,Birim Tanıtımı ve İşleyişi, mesleki kategorilere göre görev ve sorumlulukları,Hasta Kabul ve Kayıt İşlemleri, Hasta Bakım ve Tedavi İşlemleri ,Tıbbi Cihaz Bilgileri, Birime Özel Enfeksiyon Kontrol Önlemleri,

3.10 ECZANE

Bu Birimde Asgari; İlaç İstemleri Ve İade Kuralları, Farmakovijilans, İlaç Geçimsizlikleri Hakkında Bilgi Verilir.