Hizmet İçi Eğitim Dökümanları
28 Nisan 2023

1-hasta hakları güvenliği ve hasta mahremiyeti.pdf

2-Bilgi Güvenliği.pdf
3-Çalışan Hakları ve Güvenliği.pdf
4-El hijyeni.pdf
5- İzolasyon önlemleri.pdf
6-hastane ve bölüm bazlı temizlik.pdf
7- Tıbbi Atık.pdf
8- Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı.pdf
9-HASTA KİMLİĞİNİN DOĞRULANMASI.pdf
10.İstenmeyen olay bildirim sistemi.pdf
11-kan transfüzyon güvenliği.pdf
12-RADYASYON GÜVENLİĞİ.pdf
13-HBTC BAKIM VE KULANIMI.pdf
14-İLAÇ YÖNETİM ve Güvenliği.pdf
15-KİŞİLER ARASI İLETİŞİM EMPATİ TÜKENMİŞLİK SENDEROMU.pdf
16-TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI.pdf
17-kesici delici alet yaralanması.pdf
18-MOBBİNG.pdf
19-SÖZEL ORDER UYGULAMASI.pdf
20-ADVERS ETKİ.pdf
21-Stres ve öfke kontrolü.pdf
22-PEMBE KOD.pdf

23-Anne sütü.pdf
24-KEFE.pdf
25-BEYAZ KOD.pdf

26-Örnek alım ve transferi.pdf
27-YANGIN ve Yangın Tüplerinin Kullanımı.pdf
28-güvenli cerrahi uygulamalar.pdf
29-HASTALARIN DÜŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pdf
30-hasta transferi ve güvenliği.pdf
31-MAVİ KOD.pdf

3.PERSONEL UYUM EĞİTİMLERİ

Kuruma yeni başlayan tüm çalışanlarımız aşağıdaki  konularda genel uyum eğitim almaktadır. Genel uyum eğitim videosunun sınavı ilgili tarihteki oryantasyon eğitiminde yapılmaktadır.ayrıca yeni başlayan tüm calışanlarımız Bilgi İşlem Birimi,ve İş Sağlığı Güvenliği Birimine giderek ilgili alanlarda eğitim almaktadır.

3.1 KURUM YAPISI VE İŞLEYİŞİ, KURUM TANITIMI,İLETİŞİM

3.2 ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ

Bu birimde asgari; Enfeksiyon Kontrol Önlemleri, Hastane Enfeksiyonları, El Hijyeni,Atık Yönetimi, İzolasyon Önlemleri, Hastanede kullanılan dezenfektanlar ve kullanım alanları hakkında bilgilendirme yapılır.

3.3 BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

Bu birimde asgari; Personel Kimlik Kartı verilmesi ve kullanımı, Kullanıcı kodu alınması ve eğitimi, Poliklinik ve servis modülünün alınması, SUT sevk süreci işleyişi konularında bilgilendirme yapılır.

3.4 KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Bu birimde asgari; Hizmet Kalite Standartları, Dokümantasyon yönetimi, Kalite Politikamız, Kalite İntranetinin kullanılması, Acil durum kodları, Güvenlik raporlama sistemi, Uygunsuzluk bildirimleri hakkında bilgilendirme yapılır.

3.5 SİVİL SAVUNMA

Bu birimde asgari; Afetlerde Sağlık Hizmetleri, Yangın söndürücü kullanımı, Hastane acil çıkışları hakkında bilgilendirme yapılır.

3.6  HASTA İLETİŞİM BİRİMİ

Bu birimde asgari; Hasta hakları ve sorumlulukları, birimin işleyişi hakkında bilgi verilir.

3.7 ÇALIŞAN HAKLARI BİRİMİ

 Bu birimde asgari; çalışan hakları genelgesi, beyaz kod ve birimin işleyişi hakkında bilgi verilir.

3.8 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

Bu birimde asgari; İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili mevzuatlar, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve genel kültürü, Biriminin tanıtılması ve işleyişi hakkında bilgi verilir.

3.9 BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ

Bu birimde asgari; Bölüm Yönetici ve çalışanları ,Birim Tanıtımı ve İşleyişi, mesleki kategorilere göre görev ve sorumlulukları,Hasta Kabul ve Kayıt İşlemleri, Hasta Bakım ve Tedavi İşlemleri ,Tıbbi Cihaz Bilgileri, Birime Özel Enfeksiyon Kontrol Önlemleri,

3.10 ECZANE

Bu Birimde Asgari; İlaç İstemleri Ve İade Kuralları, Farmakovijilans, İlaç Geçimsizlikleri Hakkında Bilgi Verilir.